Osale Kamado grilli loosis

 

 Grilli vähese vaevaga ja võida grill

Kõikide grillmenüü tellijate vahel loosime välja uhke Kamado grilli ja kaks kotti restoranikvaliteediga sütt. Kampaaniaperiood on 06.06.2022 – 18.07.2022.


Kasutustingimused:

1. Kampaania korraldaja

Perioodil 06.06-18.07 toimub loosimiskampaania, mida korraldab Clean Kitchen OÜ registrikoodiga 14959640 asukoht Kentmanni tn 4 // Sakala tn 10, 10116, info@cleankitchen.ee, 58556682 (edaspidi kampaania Korraldaja).

2. Kampaania tingimused

2.1. Korraldaja kehtestab kampaania korra vastavalt siinsetele eeskirjadele. Eeskirjade järgimine on kohustuslik kõigile kampaanias osalejatele.

2.2. Reklaamikampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes elavad alaliselt Eesti Vabariigis. Osalejad ei või olla korraldaja või tootja Clean Kitchen OÜ lähedased isikud või mis tahes isikud, kes on kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud (nt korraldaja või tootja perekonnaliikmed – vanemad, lapsed või muud sugulased).

3. Kampaania sisu

3.1. Kampaaniat korraldatakse kogu Eestis. Kampaaniaperiood on 06.06.2022 – 18.07.2022. 

3.2. Osalejad peavad kampaaniaperioodi jooksul soetama vähemalt ühe grillmenüü tellimuse.

4. Auhinnafond

4.1. Auhind on: 1 tk. Dreamfire® keraamiline grill Kamado Comfy Black ja 2 tk. Dreamfire® Lepapuust süsi 50L

5. Auhinnaloos

5.1. Kui osaleja vastab punktis 2 sätestatud tingimustele, võib ta osaleda kampaania auhinnaloosis. Kampaania auhindade võitjad valitakse vastavalt kõigile seadustele ja eeskirjadele.

5.3. Võitjad loositakse hiljemalt 19.07.2022 ning võitjatega võetakse Clean Kitcheni OÜ poolt telefoni või e-posti ühendust 2 tööpäeva jooksul.

5.4. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-kirjadele) 10 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale.

6. Auhindade üleandmine

6.1.Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 31.07.2022 isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart) alusel Edelgran OÜ kontorist aadressil Veerme 23/5 (end. Tähetorni 100a) Tallinn 11625. tööpäevadel eelnevalt kokkulepitud ajal.

Clean Kitchenil OÜ on õigus edastada võitja andmed auhinna kättesaamise eesmärgil Edelgran OÜ-le.

Alternatiiv punktile 6.1. kui auhinnad saadetakse.

  • Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema isikuandmete (nimi, aadress, telefon) edastamiseks transpordifirmale (kullerile)

  • Auhind toimetatakse võitjani kullerteenuse vahendusel Eesti Vabariigi piires ühekordse tarnega. Võitja peab võtma auhinna vastu. Võitja, kes jätab auhinna vastu võtmata, kaotab õiguse auhinnale.

6.2. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. Võitjal on õigus auhinnast loobuda andes sellest Korraldajale kirjalikult teada. Sellisel juhul loositakse uus võitja.

7. Muud tingimused

7.1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja oma soovi selles osaleda, kampaania eeskirjade järgimist ja enda kohta korraldajale esitatud teabe õigsust.

7.2. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et korraldajal ja ettevõttel Clean Kitchen OÜ on õigus töödelda, hoiustada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitja loosimisel ning auhindade kätteandmisel. Isikuandmete töötlemise eesmärk on loosida võitja ja anda üle auhinna. Isikuandmeid kasutatakse ühe korra ja üksnes selle reklaamikampaania eesmärgil.

7.3. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

7.4. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Clean Kitchen OÜ, Kentmanni tn 4 // Sakala tn 10, 10116 või e-posti aadressile info@cleankitchen.ee.