Loosimängu võitjad:

Esimese vaheloosi võitja (30.09) on Helina R. 
Teise vaheloosi võitja (15.10) on Liina J.

 

Kampaania tingimused

1. Kampaania korraldaja

Perioodil 15.09-31.10.2023 toimub loosimiskampaania, mida korraldab Yummy OÜ registrikoodiga 14959640 asukoht Kalevi tee 2, Lehmja, info@cleankitchen.ee, 59117800 (edaspidi kampaania Korraldaja).

2. Kampaania tingimused

2.1. Korraldaja kehtestab kampaania korra vastavalt siinsetele eeskirjadele. Eeskirjade järgimine on kohustuslik kõigile kampaanias osalejatele.

2.2. Reklaamikampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes elavad alaliselt Eesti Vabariigis. Osalejad ei või olla korraldaja või tootja Yummy OÜ lähedased isikud või mis tahes isikud, kes on kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud (nt korraldaja või tootja perekonnaliikmed – vanemad, lapsed või muud sugulased).

3. Kampaania sisu

3.1. Kampaaniat korraldatakse kogu Eestis. Kampaaniaperiood on 01.09.2023-31.10.2023

3.2. Osalejad peavad kampaaniaperioodi jooksul soetama vähemalt ühe Friendly Viking's toote ning ostutšeki kampaanialehel registreerima.

4. Auhinnafond

4.1. Peaauhind on 1 tk. 4 nädalat 2x5 Clean Kitchen einet, 2 kasti Friendly Vikings kaerajooke ja 1 kast O’gurteid. Vaheauhinnad on 2tk. 2x3 Clean Kitcheni einet ning 1 kast erinevaid Friendly Viking's kaeratooteid. 

5. Auhinnaloos

5.1. Kui osaleja vastab punktis 2 sätestatud tingimustele, võib ta osaleda kampaania auhinnaloosis. Kampaania auhindade võitjad valitakse vastavalt kõigile seadustele ja eeskirjadele.

5.3. Võitjad loositakse hiljemalt 3.11.2023 ning võitjatega võetakse Yummy OÜ poolt telefoni või e-posti teel ühendust 3 tööpäeva jooksul.

5.4. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-kirjadele) 10 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale.

6. Auhindade üleandmine

6.1.Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 30.11.2023 isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart) ja võitnud ostutšeki alusel ning auhinnad toimetatakse võitjateni kulleriga.

Yummy OÜ-l on õigus edastada võitja andmed auhinna kättesaamise eesmärgil GKR Trade OÜ-le.

Alternatiiv punktile 6.1. kui auhinnad saadetakse.

  • Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema isikuandmete (nimi, aadress, telefon) edastamiseks transpordifirmale (kullerile)

  • Auhind toimetatakse võitjani kullerteenuse vahendusel Eesti Vabariigi piires. Võitja peab võtma auhinna vastu. Võitja, kes jätab auhinna vastu võtmata, kaotab õiguse auhinnale.

6.2. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. Võitjal on õigus auhinnast loobuda andes sellest Korraldajale kirjalikult teada. Sellisel juhul loositakse uus võitja.

7. Muud tingimused

7.1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja oma soovi selles osaleda, kampaania eeskirjade järgimist ja enda kohta korraldajale esitatud teabe õigsust.

7.2. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et korraldajal ja ettevõttel Yummy OÜ on õigus töödelda, hoiustada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitja loosimisel ning auhindade kätteandmisel. Isikuandmete töötlemise eesmärk on loosida võitja ja anda üle auhinna. Isikuandmeid kasutatakse ühe korra ja üksnes selle reklaamikampaania eesmärgil.

7.3. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

7.4. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Yummy OÜ, Kalevi tee2, Lehmja või e-posti aadressile info@cleankitchen.ee.